dia_bluve.gif 入院相談 外来または相談員
dia_bluve.gif 受    付 外来窓口
dia_bluve.gif 形    態 任意入院・医療保護入院・その他
dia_bluve.gif 治    療 薬物療法・精神療法
   (アルコール症の方の断酒会等)
 作業療法・レクレーション療法